Tin mới
Họ tên Nguyễn Ngọc Quang
Năm sinh 0000
Chức vụ Ủy viên
Giới tính Nam
Email tenisgolfcz@gmail.com
Địa chỉ
Cơ quan công tác Huấn luyện viên CLB Thể thao Bốn Mùa, Định Công, Hà Nội
Địa chỉ cơ quan
Điện thoại cơ quan
Điện thoại nhà
Di động 0983332898
Công tác Học đại học
Năm bắt đầu 1
Năm kết thúc 1
Tại cơ quan / trường
Thuộc thành phố
Chuyên ngành
Thuộc chi hội Hà Nội
Thông tin thêm
Đã có thẻ hội viên
Chưa có