Tin mới
Họ tên Nguyễn Kim Sơn
Năm sinh 1964
Chức vụ Chủ tịch HĐQT Cty CP Công nghệ James Boat
Giới tính Nam
Email jamesboat@jamesboat.vn
Địa chỉ Hà Nội
Cơ quan công tác Cty CP Công nghệ James Boat
Địa chỉ cơ quan Hà Nội
Điện thoại cơ quan
Điện thoại nhà
Di động
Công tác Học đại học
Năm bắt đầu 1
Năm kết thúc 1
Tại cơ quan / trường CVUT
Thuộc thành phố Praha
Chuyên ngành
Thuộc chi hội An Giang
Thông tin thêm
Đã có thẻ hội viên
Chưa có