Tin mới
Họ tên Trần Đình Khoái
Năm sinh 1945
Chức vụ
Giới tính Nam
Email ???
Địa chỉ ???
Cơ quan công tác ???
Địa chỉ cơ quan
Điện thoại cơ quan
Điện thoại nhà 35621136
Di động 0168503312
Công tác Học đại học
Năm bắt đầu 1968
Năm kết thúc 1974
Tại cơ quan / trường ???
Thuộc thành phố
Chuyên ngành
Thuộc chi hội Hà Nội
Thông tin thêm Xin các anh, chị gửi thông tin bổ sung, ảnh cho hội và khẳng định lại việc đăng ký hội viên qua email: do.honza@hoivietsec.org.vn Chân thành cảm ơn.
Đã có thẻ hội viên
Chưa có