Tin mới
Họ tên Nguyễn Trung Khôi
Năm sinh 1945
Chức vụ
Giới tính Nam
Email
Địa chỉ
Cơ quan công tác
Địa chỉ cơ quan TCty xi măng Việt Nam
Điện thoại cơ quan 35184012
Điện thoại nhà 37344685
Di động 0913056361
Công tác Học đại học
Năm bắt đầu 1968
Năm kết thúc 1974
Tại cơ quan / trường VSSE
Thuộc thành phố Plzen
Chuyên ngành
Thuộc chi hội Hà Nội
Thông tin thêm Xin các anh, chị gửi thông tin bổ sung, ảnh cho hội và khẳng định lại việc đăng ký hội viên qua email: do.honza@hoivietsec.org.vn Chân thành cảm ơn.
Đã có thẻ hội viên
Chưa có