Tin mới
Họ tên Lê Trung Sen
Năm sinh 1951
Chức vụ
Giới tính Nam
Email
Địa chỉ Hoàng Đạo, Hoàng Hóa, Thanh Hóa
Cơ quan công tác Cty thép Thanh Hóa
Địa chỉ cơ quan Thanh Hóa
Điện thoại cơ quan ....961629
Điện thoại nhà ...643286
Di động 0936608359
Công tác Học đại học
Năm bắt đầu 1945
Năm kết thúc 1945
Tại cơ quan / trường VSB
Thuộc thành phố Ostrava
Chuyên ngành
Thuộc chi hội Thanh Hóa
Thông tin thêm Xin các anh, chị gửi thông tin bổ sung, ảnh cho hội và khẳng định lại việc đăng ký hội viên qua email: do.honza@hoivietsec.org.vn Chân thành cảm ơn.
Đã có thẻ hội viên
Chưa có