Tin mới
Họ tên Nguyễn Khắc Thắng
Năm sinh 1951
Chức vụ
Giới tính Nam
Email
Địa chỉ 129 p. Mỏ Chè, tx. Sông Công, Thái Nguyên
Cơ quan công tác
Địa chỉ cơ quan Thái Nguyên
Điện thoại cơ quan
Điện thoại nhà 0280 862477
Di động 01686926331
Công tác Học đại học
Năm bắt đầu 1968
Năm kết thúc 1974
Tại cơ quan / trường VSSE
Thuộc thành phố Plzen
Chuyên ngành
Thuộc chi hội Thái Nguyên
Thông tin thêm Xin các anh, chị gửi thông tin bổ sung, ảnh cho hội và khẳng định lại việc đăng ký hội viên qua email: do.honza@hoivietsec.org.vn Chân thành cảm ơn.
Đã có thẻ hội viên
Chưa có