Tin mới
Họ tên Trần Hồng Thúy
Năm sinh 1951
Chức vụ
Giới tính Không xác định
Email
Địa chỉ 157 Phố Yên Lạc, Vĩnh Tuy, Hà Nội
Cơ quan công tác Bộ giáo dục & đào tạo
Địa chỉ cơ quan
Điện thoại cơ quan
Điện thoại nhà 36362899
Di động
Công tác Học đại học
Năm bắt đầu 1968
Năm kết thúc 1974
Tại cơ quan / trường UP
Thuộc thành phố Brno
Chuyên ngành
Thuộc chi hội Hà Nội
Thông tin thêm Xin các anh, chị gửi thông tin bổ sung, ảnh cho hội và khẳng định lại việc đăng ký hội viên qua email: do.honza@hoivietsec.org.vn Chân thành cảm ơn.
Đã có thẻ hội viên
Chưa có