Tin mới
Họ tên Lê Thị Tuấn
Năm sinh 1951
Chức vụ
Giới tính Không xác định
Email
Địa chỉ
Cơ quan công tác
Địa chỉ cơ quan Chi cục TC-DL-CL
Điện thoại cơ quan
Điện thoại nhà 39873447
Di động
Công tác Học đại học
Năm bắt đầu 1968
Năm kết thúc 1974
Tại cơ quan / trường
Thuộc thành phố Liberec
Chuyên ngành
Thuộc chi hội Hà Nội
Thông tin thêm Xin các anh, chị gửi thông tin bổ sung, ảnh cho hội và khẳng định lại việc đăng ký hội viên qua email: do.honza@hoivietsec.org.vn Chân thành cảm ơn.
Đã có thẻ hội viên
Chưa có