Tin mới
Họ tên Mai Huy Tuyên
Năm sinh 1951
Chức vụ
Giới tính Nam
Email
Địa chỉ 130 Quang Trung, Thanh Hóa
Cơ quan công tác
Địa chỉ cơ quan
Điện thoại cơ quan
Điện thoại nhà 037 3852178
Di động
Công tác Học đại học
Năm bắt đầu 1968
Năm kết thúc 1974
Tại cơ quan / trường UP
Thuộc thành phố Brno
Chuyên ngành
Thuộc chi hội Thanh Hóa
Thông tin thêm Xin các anh, chị gửi thông tin bổ sung, ảnh cho hội và khẳng định lại việc đăng ký hội viên qua email: do.honza@hoivietsec.org.vn Chân thành cảm ơn.
Đã có thẻ hội viên
Chưa có