Tin mới
Họ tên Lại Hữu Văn
Năm sinh 1951
Chức vụ
Giới tính Nam
Email
Địa chỉ 3C Trần Khánh Dư, Ngô Quyền, Hải Phòng
Cơ quan công tác Cty Chinhphong
Địa chỉ cơ quan
Điện thoại cơ quan
Điện thoại nhà 031 3826965
Di động 0987894466
Công tác Học đại học
Năm bắt đầu 1968
Năm kết thúc 1974
Tại cơ quan / trường VUT
Thuộc thành phố Brno
Chuyên ngành
Thuộc chi hội Hải Phòng
Thông tin thêm Xin các anh, chị gửi thông tin bổ sung, ảnh cho hội và khẳng định lại việc đăng ký hội viên qua email: do.honza@hoivietsec.org.vn Chân thành cảm ơn.
Đã có thẻ hội viên
Chưa có