Tin mới
Họ tên Vũ Đức Tâm
Năm sinh 1953
Chức vụ
Giới tính Nam
Email vuductam6L@yahoo.com.vn
Địa chỉ 6 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội
Cơ quan công tác
Địa chỉ cơ quan
Điện thoại cơ quan
Điện thoại nhà
Di động 01269196888
Công tác Học đại học
Năm bắt đầu 1972
Năm kết thúc 1980
Tại cơ quan / trường
Thuộc thành phố Ostrava
Chuyên ngành
Thuộc chi hội Hà Nội
Thông tin thêm Hội viên CLB Bohemia
Đã có thẻ hội viên
Chưa có