Tin mới
Họ tên Trần Văn Tiến
Năm sinh 1953
Chức vụ
Giới tính Nam
Email trantien512@yahoo.com
Địa chỉ 168/192 Lê Trọng Tấn, ..., Hà Nội
Cơ quan công tác
Địa chỉ cơ quan
Điện thoại cơ quan
Điện thoại nhà
Di động 0903454155
Công tác Học đại học
Năm bắt đầu 1970
Năm kết thúc 1985
Tại cơ quan / trường
Thuộc thành phố Olomouc
Chuyên ngành Hóa
Thuộc chi hội Hà Nội
Thông tin thêm Đề nghị bạn bổ sung thông số nơi c.tác, ngành, trường tại Séc. Xin cảm ơn
Đã có thẻ hội viên
Chưa có