Tin mới
Họ tên Ngô Tiến Chức
Năm sinh 1950
Chức vụ Ủy viên Ban Thư ký
Giới tính Nam
Email quoccuongiir@yahoo.com
Địa chỉ 3 Hà Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Cơ quan công tác Nguyên Trưởng phòng, Trung tâm Báo chí và Hợp tác truyền thông Quốc tế-, Bộ Thông tin và Truyền thông,
Địa chỉ cơ quan 61, Thợ Nhuộm, Hà Nội
Điện thoại cơ quan 04-38245630
Điện thoại nhà 04-38245483
Di động 0913540908
Công tác Học đại học
Năm bắt đầu 1968
Năm kết thúc 1971
Tại cơ quan / trường Học viện QS
Thuộc thành phố Brno
Chuyên ngành Ngôn ngữ
Thuộc chi hội Hà Nội
Thông tin thêm Hội viên CLB Bohemia
Đã có thẻ hội viên
Đã có