Tin mới
Họ tên Vũ Phương Liên
Năm sinh 1956
Chức vụ Trưởng ban
Giới tính Không xác định
Email vuphuongliensbv@yahoo.com
Địa chỉ
Cơ quan công tác Ban quản lý các dự án tín dụng quốc tế, Ngân hàng nhà nước Việt Nam
Địa chỉ cơ quan 49 Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại cơ quan 39343483
Điện thoại nhà
Di động 0904488329
Công tác Học đại học
Năm bắt đầu 1973
Năm kết thúc 1980
Tại cơ quan / trường VSE
Thuộc thành phố Praha
Chuyên ngành Ngân hàng
Thuộc chi hội Hà Nội
Thông tin thêm Hội viên CLB Bohemia
Đã có thẻ hội viên
Chưa có