Tin mới
Họ tên Phan Ngô Tống Hưng
Năm sinh 0000
Chức vụ Ủy viên
Giới tính Nam
Email hungpnt@hdp.vn; hungpnt@fpt.com.vn
Địa chỉ 17 Hạ Hồi, Hà Nội.
Cơ quan công tác Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần đầu tư HD
Địa chỉ cơ quan 17 Hạ Hồi, Hà Nội.
Điện thoại cơ quan 0913239123
Điện thoại nhà
Di động 0984420099
Công tác Học đại học
Năm bắt đầu 1945
Năm kết thúc 1945
Tại cơ quan / trường
Thuộc thành phố
Chuyên ngành
Thuộc chi hội Hà Nội
Thông tin thêm
Đã có thẻ hội viên
Đã có