Tin mới
Họ tên Nguyễn Trọng Thung
Năm sinh 0000
Chức vụ Ủy viên - Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam – Séc tỉnh Nghệ An.
Giới tính Nam
Email nmhungksyd@gmail.com
Địa chỉ 12,đường Trường Thi,phường Lê Lợi,thành phố Vinh
Cơ quan công tác Công ty Việt Séc Nghệ An
Địa chỉ cơ quan
Điện thoại cơ quan 038.3840613
Điện thoại nhà 038.3840613
Di động 0912480687
Công tác Học đại học
Năm bắt đầu 1945
Năm kết thúc 1945
Tại cơ quan / trường
Thuộc thành phố
Chuyên ngành
Thuộc chi hội Nghệ An
Thông tin thêm
Đã có thẻ hội viên
Đã có