Tin mới
Họ tên Đậu Thị Thúy Lan
Năm sinh 1955
Chức vụ
Giới tính Không xác định
Email Quyen.dothe@wanadoo.fr
Địa chỉ 40 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Cơ quan công tác Frando Co., Ltd
Địa chỉ cơ quan Paris, Pháp
Điện thoại cơ quan
Điện thoại nhà
Di động 01234856393
Công tác Học đại học
Năm bắt đầu 1972
Năm kết thúc 1979
Tại cơ quan / trường CVUT, Fel
Thuộc thành phố Praha
Chuyên ngành Tin học
Thuộc chi hội Hà Nội
Thông tin thêm Hội viên CLB Bohemia Hiện đang cư trú tại Pháp
Đã có thẻ hội viên
Chưa có