Tin mới
Họ tên Đào Quang Túc
Năm sinh 1958
Chức vụ Trưởng phòng KH
Giới tính Nam
Email
Địa chỉ 10, ngõ 2, tổ 46, Thanh Xuân Nam, HN
Cơ quan công tác Nhà máy ôtô Hòa Bình
Địa chỉ cơ quan
Điện thoại cơ quan
Điện thoại nhà 35527019
Di động 0912081631
Công tác Học đại học
Năm bắt đầu 1975
Năm kết thúc 1986
Tại cơ quan / trường CVUT
Thuộc thành phố Praha
Chuyên ngành Chế tạo máy
Thuộc chi hội Hà Nội
Thông tin thêm
Đã có thẻ hội viên
Chưa có