Tin mới
Họ tên Đậu Xuân Đồng
Năm sinh 1954
Chức vụ Phó CN
Giới tính Nam
Email
Địa chỉ 273 Hà Huy Tập, tp. Hà Tĩnh
Cơ quan công tác Đòan luật sư Hà Tĩnh
Địa chỉ cơ quan
Điện thoại cơ quan
Điện thoại nhà 3835351
Di động 0903294024
Công tác Học đại học
Năm bắt đầu 1945
Năm kết thúc 1945
Tại cơ quan / trường
Thuộc thành phố
Chuyên ngành
Thuộc chi hội Hà Tĩnh
Thông tin thêm
Đã có thẻ hội viên
Chưa có