Tin mới
Họ tên Nguyễn Duy Vinh
Năm sinh 1966
Chức vụ Phó Hiệu trưởng
Giới tính Nam
Email
Địa chỉ
Cơ quan công tác Trường cao đẳng nghề
Địa chỉ cơ quan Viết Đức, tp. Hà Tĩnh
Điện thoại cơ quan
Điện thoại nhà 3885387
Di động 0913014174
Công tác Học đại học
Năm bắt đầu 1945
Năm kết thúc 1945
Tại cơ quan / trường
Thuộc thành phố
Chuyên ngành
Thuộc chi hội Hà Tĩnh
Thông tin thêm
Đã có thẻ hội viên
Chưa có