Tin mới
Họ tên Lê Văn Lịch
Năm sinh 1950
Chức vụ Chủ tịch HĐQT
Giới tính Nam
Email
Địa chỉ 33 Lý Tự Trọng, tp. Hà Tĩnh
Cơ quan công tác Tổng Cty KSTM Hà Tĩnh
Địa chỉ cơ quan
Điện thoại cơ quan
Điện thoại nhà 3858760
Di động 0913294229
Công tác Học đại học
Năm bắt đầu 1945
Năm kết thúc 1945
Tại cơ quan / trường
Thuộc thành phố
Chuyên ngành
Thuộc chi hội Hà Tĩnh
Thông tin thêm
Đã có thẻ hội viên
Chưa có