Tin mới
Họ tên Nguyễn Chí Thanh
Năm sinh 1954
Chức vụ Phó GĐ
Giới tính Nam
Email
Địa chỉ
Cơ quan công tác Sở nội vụ, đường Trần Phú, tp. Hà Tĩnh
Địa chỉ cơ quan
Điện thoại cơ quan
Điện thoại nhà 3857694
Di động 0912341918
Công tác Học đại học
Năm bắt đầu 1945
Năm kết thúc 1945
Tại cơ quan / trường
Thuộc thành phố
Chuyên ngành
Thuộc chi hội Hà Tĩnh
Thông tin thêm
Đã có thẻ hội viên
Chưa có