Tin mới
Họ tên Hoàng Văn Quảng
Năm sinh 1965
Chức vụ Phó GĐ
Giới tính Nam
Email
Địa chỉ 116 Cao Thắng, tx. Hồng Lĩnh, HT
Cơ quan công tác Sở Công thương
Địa chỉ cơ quan
Điện thoại cơ quan
Điện thoại nhà 3835727
Di động 0989132252
Công tác Học đại học
Năm bắt đầu 1945
Năm kết thúc 1945
Tại cơ quan / trường
Thuộc thành phố
Chuyên ngành
Thuộc chi hội Hà Tĩnh
Thông tin thêm
Đã có thẻ hội viên
Chưa có