Tin mới
Họ tên Phạm Thị Anh
Năm sinh 1943
Chức vụ Hội viên danh dự
Giới tính Không xác định
Email
Địa chỉ 23 ngách 325/45 Kim Ngưu, Thanh Lương, HAN
Cơ quan công tác Tcty XNK thiết bị toàn bộ
Địa chỉ cơ quan
Điện thoại cơ quan
Điện thoại nhà 38282118
Di động
Công tác Học đại học
Năm bắt đầu 1956
Năm kết thúc 1966
Tại cơ quan / trường VSCHT
Thuộc thành phố Pradubice
Chuyên ngành
Thuộc chi hội Hà Nội
Thông tin thêm Sang TK 7.1956 VSCHT Pardubice. Hội viên danh dự Hội hữu nghị Việt - Séc
Đã có thẻ hội viên
Chưa có