Tin mới
Họ tên Phạm Đình Dzô
Năm sinh 1941
Chức vụ Hội viên danh dự
Giới tính Nam
Email hoangyennguyendr@yahoo.com
Địa chỉ 5A3, 197 Ngõ Quỳnh, Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng, HAN
Cơ quan công tác Naforimex, Bộ NN&PTNT
Địa chỉ cơ quan
Điện thoại cơ quan
Điện thoại nhà 38632046
Di động
Công tác Học đại học
Năm bắt đầu 1963
Năm kết thúc 1969
Tại cơ quan / trường Trường lâm nghiệp
Thuộc thành phố Zvolen
Chuyên ngành
Thuộc chi hội Hà Nội
Thông tin thêm Hội viên danh dự Hội hữu nghị Việt nam - Séc
Đã có thẻ hội viên
Chưa có