Tin mới
Họ tên Lê Quang Trung
Năm sinh 1961
Chức vụ hưu trí
Giới tính Nam
Email
Địa chỉ TT Tây Sơn, Hương Sơn , Hà Tĩnh
Cơ quan công tác
Địa chỉ cơ quan
Điện thoại cơ quan
Điện thoại nhà 3876202
Di động 0982083150
Công tác Học đại học
Năm bắt đầu 1979
Năm kết thúc 1984
Tại cơ quan / trường
Thuộc thành phố
Chuyên ngành
Thuộc chi hội Hà Tĩnh
Thông tin thêm Đề nghị bạn bổ sung thêm các thông tin và gửi ảnh để làm thẻ hội viên. Xin cảm ơn
Đã có thẻ hội viên
Chưa có