Tin mới
Họ tên Nguyễn Thị Chính
Năm sinh 1955
Chức vụ Ủy viên BTV
Giới tính Nữ
Email vtcong@fpt.vn
Địa chỉ Nhà H3 ngõ 330, Nguyễn Trãi, HN
Cơ quan công tác Giám đốc TT Nghiên cứu Phát triển Nấm và Sản phẩm sinh học (Cty TNHH Nấm Linh Chi)
Địa chỉ cơ quan Nhà H3 ngõ 330, Nguyễn Trãi, HN
Điện thoại cơ quan
Điện thoại nhà 38582809
Di động 0912119928
Công tác Nghiên cứu sinh
Năm bắt đầu 1945
Năm kết thúc 1945
Tại cơ quan / trường
Thuộc thành phố
Chuyên ngành
Thuộc chi hội Hà Tĩnh
Thông tin thêm
Đã có thẻ hội viên
Đã có