Tin mới
Họ tên Nguyễn Hải An
Năm sinh 1965
Chức vụ
Giới tính Nam
Email haianco@hcm.vnn.vn
Địa chỉ Cty CP Hai An, 170 Nguyễn Văn Hương, F. Thảo Điền, Q2, tp. HCM
Cơ quan công tác
Địa chỉ cơ quan Hai An Ltd
Điện thoại cơ quan
Điện thoại nhà
Di động 0903823286
Công tác Học đại học
Năm bắt đầu 1983
Năm kết thúc 1989
Tại cơ quan / trường Máy
Thuộc thành phố Plzen
Chuyên ngành
Thuộc chi hội Thành phố Hồ Chí Minh
Thông tin thêm
Đã có thẻ hội viên
Chưa có