Tin mới
Họ tên Hà Đại Thắng
Năm sinh 1973
Chức vụ kinh doanh cá thể
Giới tính Nam
Email letuan@seznam.cz
Địa chỉ Vyletni 361 Praha 4
Cơ quan công tác TTTM SAPA
Địa chỉ cơ quan LIBUSSKA 319, PRAHA 4
Điện thoại cơ quan
Điện thoại nhà
Di động +420775177083
Công tác Học đại học
Năm bắt đầu 1992
Năm kết thúc 2009
Tại cơ quan / trường
Thuộc thành phố
Chuyên ngành
Thuộc chi hội CH Séc
Thông tin thêm hien nay dang la thanh vien cua Hoi Sec Viet
Đã có thẻ hội viên
Chưa có