Tin mới
Họ tên Hoàng Yến
Năm sinh 1969
Chức vụ
Giới tính Không xác định
Email nyen@seznam.cz
Địa chỉ số 4 Hà Trung - Hoàn Kiếm, Hà Nội
Cơ quan công tác
Địa chỉ cơ quan
Điện thoại cơ quan
Điện thoại nhà
Di động 0907 332 787
Công tác Học đại học
Năm bắt đầu 1992
Năm kết thúc 2009
Tại cơ quan / trường
Thuộc thành phố
Chuyên ngành
Thuộc chi hội Hà Nội
Thông tin thêm Chưa cung cấp ảnh
Đã có thẻ hội viên
Chưa có