Tin mới
Họ tên Lê Văn Phác
Năm sinh 1950
Chức vụ Ủy viên
Giới tính Nam
Email phaclv@itelecom.vn
Địa chỉ Nhà C tháp The Manner, Mỹ Đình, Từ Liêm Hà Nội.
Cơ quan công tác Tổng giám đốc Cty CP Viễn thông Đông Dương Indochina Telecom
Địa chỉ cơ quan Nhà C tháp The Manner, Mỹ Đình, Từ Liêm Hà Nội.
Điện thoại cơ quan 37840181
Điện thoại nhà
Di động 0913210148
Công tác Học đại học
Năm bắt đầu 1945
Năm kết thúc 1945
Tại cơ quan / trường
Thuộc thành phố
Chuyên ngành
Thuộc chi hội Hà Nội
Thông tin thêm
Đã có thẻ hội viên
Đã có