Tin mới
Họ tên Đào Quốc Oai
Năm sinh 1972
Chức vụ
Giới tính Nam
Email ooai35@yahoo.com.vn
Địa chỉ Tân Tiến, Văn Giang, Hưng Yên
Cơ quan công tác
Địa chỉ cơ quan
Điện thoại cơ quan
Điện thoại nhà
Di động 0909277486
Công tác Học đại học
Năm bắt đầu 1996
Năm kết thúc 2010
Tại cơ quan / trường
Thuộc thành phố
Chuyên ngành
Thuộc chi hội
Thông tin thêm Xin bạn cho biết đang sống ở thành phố nào tại CH Séc? và xin gửi ảnh để hoàn tất hồ sơ.
Đã có thẻ hội viên
Chưa có