Tin mới
Họ tên Hoàng Tích Phúc
Năm sinh 1940
Chức vụ Phó Chủ tịch
Giới tính Nam
Email bacninhvn@gmail.com
Địa chỉ 6 E2 Văn Chương, Đống Đa, Hà nội
Cơ quan công tác Nguyên Trợ lý Bộ trưởng Bộ Thương mại; nguyên T.tán Th.mại ĐSQ VN tại Séc
Địa chỉ cơ quan
Điện thoại cơ quan
Điện thoại nhà
Di động 0989096640
Công tác Học đại học
Năm bắt đầu 1971
Năm kết thúc 1984
Tại cơ quan / trường 71-74 , 81-84 Thương vụ Việt Nam
Thuộc thành phố Praha
Chuyên ngành ngoại thương
Thuộc chi hội Hà Nội
Thông tin thêm
Đã có thẻ hội viên
Chưa có