Tin mới
Họ tên Trịnh Xuân Huấn
Năm sinh 1951
Chức vụ Cán bộ
Giới tính Nam
Email fos2@fosco.vn, huandungbin@yahoo.com
Địa chỉ 64/17 Cù lao,P.2 Q. Phú Nhuận
Cơ quan công tác CTy FOSCO - FOS 2
Địa chỉ cơ quan 40 Bà Huyện Thanh Quan, Q.3,TP/HCM
Điện thoại cơ quan 84-8-39303934
Điện thoại nhà 84-8-35172538
Di động 0903731185
Công tác Học đại học
Năm bắt đầu 1970
Năm kết thúc 1975
Tại cơ quan / trường VUT fakulta strojniho inzenyrstvi
Thuộc thành phố BRNO
Chuyên ngành F S I
Thuộc chi hội Thành phố Hồ Chí Minh
Thông tin thêm Hội HN Việt-Sec TP. Hồ chí Minh
Đã có thẻ hội viên
Chưa có