Tin mới
Họ tên Đỗ Công Lâm
Năm sinh 1955
Chức vụ Đã nghỉ hưu
Giới tính Nam
Email lamprales@yahoo.com
Địa chỉ 24B Lý Quốc Sư-Hà Nội
Cơ quan công tác
Địa chỉ cơ quan
Điện thoại cơ quan
Điện thoại nhà 0438288408
Di động 0983084968
Công tác Học đại học
Năm bắt đầu 1978
Năm kết thúc 1984
Tại cơ quan / trường Học viện VAAZ
Thuộc thành phố Brno
Chuyên ngành Vô tuyến điện tử
Thuộc chi hội Hà Nội
Thông tin thêm Ban liên lạc LHS tại thành phố BRNO và Ban liên lạc LHS Học viện VAAZ
Đã có thẻ hội viên
Chưa có