Tin mới
Họ tên Đào Trọng Tăng
Năm sinh 1958
Chức vụ Chủ doanh nghiệp
Giới tính Nam
Email
Địa chỉ 66 ngõ 42 phố Thành Công, Ba Đình, Hà Nội
Cơ quan công tác Cửa hàng đồ thể thao
Địa chỉ cơ quan H3 phố Thành Công, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại cơ quan
Điện thoại nhà
Di động 0904211748
Công tác Học đại học
Năm bắt đầu 1981
Năm kết thúc 1985
Tại cơ quan / trường Zbrojovka
Thuộc thành phố Brno
Chuyên ngành
Thuộc chi hội Hà Nội
Thông tin thêm CLB văn học-nghệ thuật Bohemia
Đã có thẻ hội viên
Chưa có