Tin mới
Họ tên Nguyễn Tuấn Sơn
Năm sinh 1962
Chức vụ Giám Đốc
Giới tính Nam
Email sonson.ltd@hn.vnn.vn
Địa chỉ 38 ngõ 426/48 Đường Láng, Hà nội
Cơ quan công tác Cty TNHH Đá Lê Nguyễn
Địa chỉ cơ quan 38 ngõ 426/48 Đường Láng, Hà nội
Điện thoại cơ quan 04 35627116
Điện thoại nhà 04 35626835
Di động 098 3226285
Công tác Học đại học
Năm bắt đầu 1987
Năm kết thúc 1993
Tại cơ quan / trường Đại học Kinh tế Bratislava
Thuộc thành phố Bratislava
Chuyên ngành Kinh tế ngoại thương
Thuộc chi hội Hà Nội
Thông tin thêm
Đã có thẻ hội viên
Chưa có