Tin mới
Họ tên Phó Thị Thúy Quỳnh
Năm sinh 1961
Chức vụ Lương y đa khoa
Giới tính Không xác định
Email traquynh@gmail.com
Địa chỉ 43 tổ 5 Thanh Lương, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Cơ quan công tác
Địa chỉ cơ quan 31 Lãn Ông, Hoàn Kiếm
Điện thoại cơ quan 38281741
Điện thoại nhà 39712713
Di động 0912437318
Công tác Học đại học
Năm bắt đầu 1982
Năm kết thúc 1988
Tại cơ quan / trường Xí nghiệp bánh kẹo Velim
Thuộc thành phố Kolín
Chuyên ngành Bánh kẹo
Thuộc chi hội Hà Nội
Thông tin thêm CLB Strakonice, Hà Nội
Đã có thẻ hội viên
Chưa có