Tin mới
Họ tên Nguyễn Duy Toàn
Năm sinh 1963
Chức vụ
Giới tính Nam
Email
Địa chỉ
Cơ quan công tác
Địa chỉ cơ quan
Điện thoại cơ quan
Điện thoại nhà
Di động 0904113864
Công tác Học đại học
Năm bắt đầu 1983
Năm kết thúc 1990
Tại cơ quan / trường SOU.E - Elektromont Brno
Thuộc thành phố BRNO
Chuyên ngành Điện kỹ thuật
Thuộc chi hội Bắc Ninh
Thông tin thêm Hoi cuu luu hoc sinh truong tieng Dub u Prachatice va nhung nguoi ban va truong nghe SOU.E - Elektromont Brno khoa 1983. Đề nghị bạn gửi ảnh để hoàn tất đăng ký
Đã có thẻ hội viên
Chưa có