Tin mới
Họ tên Trần Quốc Tấn
Năm sinh 1950
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng Bộ
Giới tính Nam
Email tantquoc@yahoo.com
Địa chỉ Số 35, ngõ 79, Phố 8/3, Hà Nội
Cơ quan công tác Bộ Giáo dục và Đào tạo
Địa chỉ cơ quan 49 Đại Cồ Việt, Hà Nội
Điện thoại cơ quan 38320230
Điện thoại nhà 38631736
Di động 01686873146
Công tác Học đại học
Năm bắt đầu 1969
Năm kết thúc 1974
Tại cơ quan / trường CVUT
Thuộc thành phố Praha
Chuyên ngành Vô tuyến điện
Thuộc chi hội Hà Nội
Thông tin thêm Hội những người đã học tại Khoa điện CVUT
Đã có thẻ hội viên
Chưa có