Tin mới
Họ tên Hà Đại Thắng
Năm sinh 1973
Chức vụ
Giới tính Nam
Email caps.cz@email.cz
Địa chỉ Ngách 495 Khu TT Hội nhà văn Việt Nam , Thanh Xuân Nam
Cơ quan công tác
Địa chỉ cơ quan
Điện thoại cơ quan
Điện thoại nhà
Di động 0987848835
Công tác Học đại học
Năm bắt đầu 1992
Năm kết thúc 2011
Tại cơ quan / trường
Thuộc thành phố
Chuyên ngành kinh doanh
Thuộc chi hội Hà Nội
Thông tin thêm Bạn còn thiếu ảnh, cần gửi sớm để làm thẻ hội viên.
Đã có thẻ hội viên
Chưa có