Tin mới
Họ tên Nguyễn Xuân Đóa
Năm sinh 1948
Chức vụ Trưởng phòng nghiên cứu khoa học & Quan hệ quốc tế
Giới tính Nam
Email xuandoa@fpt.vn
Địa chỉ
Cơ quan công tác Trường đại học Thăng Long
Địa chỉ cơ quan
Điện thoại cơ quan
Điện thoại nhà 04 35650227
Di động 0983563228
Công tác Học đại học
Năm bắt đầu 1968
Năm kết thúc 1985
Tại cơ quan / trường VAAZ
Thuộc thành phố Brno
Chuyên ngành
Thuộc chi hội Hà Nội
Thông tin thêm Từ 1968-1974 học đại học. Từ 1881-1985 nguyên cứu sinh PTS
Đã có thẻ hội viên
Chưa có