Tin mới
Họ tên Phạm Sĩ Vân
Năm sinh 1949
Chức vụ nguyên Tham tán thương mại ĐSQ Việt Nam tại CH Séc
Giới tính Nam
Email sivanpham@seznam.cz
Địa chỉ 10 Đặng Văn Ngữ, p. Phương Liên, Đống Đa
Cơ quan công tác Bộ ngoại thương
Địa chỉ cơ quan
Điện thoại cơ quan
Điện thoại nhà 3572 6116
Di động 098 340 7337
Công tác Học đại học
Năm bắt đầu 1967
Năm kết thúc 1974
Tại cơ quan / trường SVST
Thuộc thành phố Bratislava
Chuyên ngành Máy
Thuộc chi hội Hà Nội
Thông tin thêm Sang TK 1981 - 1986 1993 - 1996 2003 - 2007 Đại sứ quán Việt Nam tại CH Séc
Đã có thẻ hội viên
Chưa có