Tin mới
Họ tên Huỳnh Thị Thư
Năm sinh 1952
Chức vụ Đã nghỉ hưu
Giới tính Không xác định
Email
Địa chỉ 167 Vĩnh hưng, Hoàng Mai, Hà Nội
Cơ quan công tác
Địa chỉ cơ quan
Điện thoại cơ quan
Điện thoại nhà 04 38613178
Di động 0913380103
Công tác Học đại học
Năm bắt đầu 1971
Năm kết thúc 1977
Tại cơ quan / trường VUT
Thuộc thành phố BRNO
Chuyên ngành Pozzemní Stavby
Thuộc chi hội Hà Nội
Thông tin thêm Ban Liên lạc thành phố Brno, khoá 1971-1977
Đã có thẻ hội viên
Chưa có