Tin mới
Họ tên Nguyễn Duy Phương
Năm sinh 1971
Chức vụ Giám đốc
Giới tính Nam
Email doantrang1975@yahoo.com
Địa chỉ 51 Kim Đồng, Giáp Bát , Hà Nội
Cơ quan công tác Công ty Phát Tín
Địa chỉ cơ quan 51 Kim Đồng, Giáp Bát , Hà Nội
Điện thoại cơ quan
Điện thoại nhà 0422250308
Di động 0985080219
Công tác Học đại học
Năm bắt đầu 1989
Năm kết thúc 1996
Tại cơ quan / trường CVUT
Thuộc thành phố Praha
Chuyên ngành Tự động hóa
Thuộc chi hội Hà Nội
Thông tin thêm chưa
Đã có thẻ hội viên
Chưa có