Tin mới
Họ tên Bùi Quang Tuấn
Năm sinh 1978
Chức vụ
Giới tính Nam
Email kuangtuan@yahoo.com
Địa chỉ Mỹ Đình - Hà Nội
Cơ quan công tác
Địa chỉ cơ quan
Điện thoại cơ quan
Điện thoại nhà 0912322845
Di động
Công tác Công tác
Năm bắt đầu 2010
Năm kết thúc 2011
Tại cơ quan / trường
Thuộc thành phố
Chuyên ngành
Thuộc chi hội Hà Nội
Thông tin thêm Ban nhạc CLB Bohemia
Đã có thẻ hội viên
Chưa có