Tin mới
Họ tên Nguyễn Đức Minh
Năm sinh 0000
Chức vụ Uỷ viên
Giới tính Nam
Email Mtnational@yahoo.com
Địa chỉ
Cơ quan công tác Giám đốc Công ty MT. National Company Ltd.
Địa chỉ cơ quan
Điện thoại cơ quan
Điện thoại nhà
Di động 01652998888
Công tác Học đại học
Năm bắt đầu 1980
Năm kết thúc 1985
Tại cơ quan / trường
Thuộc thành phố
Chuyên ngành
Thuộc chi hội Hà Nội
Thông tin thêm
Đã có thẻ hội viên
Chưa có