Tin mới
Thông báo tìm bạn

Ngày đăng: 12/09/2013 - 15:01:26

Dipl. Ing. ANNA EGEREROVÁ tìm bạn học

TÌM BẠN

Dipl. Ing. ANNA EGEREROVÁ
Địa chỉ hiện nay: Cetyňská 660/5
150 00 PRAHA 5 – ČESKÁ REPUBLIKA

Lúc còn trẻ sống với gia đình tại Slaný okr. Kladno.

Từ năm 1973 – 1975 học tại VŠ Karlovy Vary – Khoa : Cestovní ruch.

Nay muốn tìm lại bạn Thắm người Việt Nam – trước đây học tại : Keramická škola střední Karlovy Vary. ( bạn Thắm quê Hà Nội, có người em trai học tại ČVUT – Praha).

Nhận được tin này bạn Thắm có thể liên hệ trực tiếp qua điện thoại : 00420 – 723 208 631 Ing. Anna EGEREROVÁ
Hoặc ông Trần Việt Hùng – Phó Chủ tịch Hội người Việt Nam tại CH Séc – Mobil: 00420 773 026 608 ,  e-mail : tvhspol@seznam.cz

Xin cảm ơn!


Nguồn tin: Trần Việt Hùng


Xem tin theo ngày: