Tin mới
Hướng dẫn đăng ký lịch hẹn hộp hồ sơ xin thị thực dài hạn và giấy phép cư trú

Ngày đăng: 26/11/2017 - 00:00:00


Đại sứ quán Séc tại Hà Nội có hướng dẫn đăng ký lịch hẹn hộp hồ sơ xin thị thực dài hạn và giấy phép cư trú như sau :
 
 1.   Đăng ký lịch hẹn qua tổng đài điện thoại
 
+ Đương đơn cần đăng ký lịch hẹn trước khi đến nộp hồ sơ xin thị thực dài hạn và giấy phép cư trú qua điện thoại số: 024 3232 1378. Các cuộc điện thoại gọi đến của đương đơn sẽ được ghi âm lại.

+ Đương đơn đặt lịch hẹn theo quy tắc: 01 cuộc điện thoại chỉ được đăng ký cho 01 người, riêng trẻ vị thành niên được quyền nộp hồ sơ cùng với người đại diện theo pháp luật. Do vậy trẻ vị thành niên và người đại diện theo pháp luật được quyền đăng ký lịch hẹn nộp hồ sơ cùng nhau trong 01 cuộc điện thoại.

+ Những cuộc điện thoại đăng ký lịch hẹn nộp hồ sơ xin thị thực dài hạn và giấy phép cư trú sẽ được xử lý theo thứ tự gọi đến.

+ Cơ quan đại diện không can thiệp bằng bất cứ biện pháp nào, không điều chỉnh hoặc tác động tới thứ tự đăng ký lịch hẹn của đương đơn. Cơ quan đại diện sẽ không trả lời và xử lý những yêu cầu xin đổi lịch hẹn. Trong trường hợp đương đơn không thể đến đúng ngày hẹn đã đặt, đương đơn cần đăng ký lại lịch hẹn theo quy trình nêu trên.

+ Đương đơn cần nêu rõ trong cuộc điện thoại những thông tin sau đây:

- Họ và tên của đương đơn
 
- Loại thị thực hoặc giấy phép cư trú đương đơn sẽ nộp
 
- Thông tin liên hệ (email, điện thoại)
 
- Số hộ chiếu
 
+ Thời gian đăng ký lịch hẹn: từ 09:00, Thứ hai hàng tuần, để đăng ký lịch hẹn cho tuần tiếp theo. Sau khi lịch hẹn đã kín cho một tuần, hệ thống điện thoại sẽ dừng hoạt động và mở lại vào 09:00, Thứ hai tuần sau.

+ ​Hệ thống điện thoại sẽ bắt đầu hoạt động vào ngày 27 tháng 11 năm 2017, đương đơn có thể đăng ký lịch hẹn cho tuần tiếp theo (từ ngày 04/12/2017)

 
2. Xếp hàng trực tiếp tại Cơ quan đại diện
 
+ Vào 08:45, Thứ ba và Thứ năm hàng tuần, Cơ quan đại diện sẽ phát lịch hẹn nhiều nhất cho 10 đương đơn mỗi ngày, những hồ sơ có lịch hẹn sẽ được tiếp nhận trong ngày.

+ Danh sách đăng ký lịch hẹn sẽ được lập theo thứ tự xếp hàng trực tiếp tại Cơ quan đại diện.

 

Nguồn tin: Đại sứ quán Séc tại Hà Nội


Xem tin theo ngày: