Tin mới
Biển gọi...

Ngày đăng: 04/11/2011 - 22:08:08

100 năm Bác ra đi tìm đường cứu nước

Cũng ngày Bác đi sóng vỗ dậy biển Đông

Sóng của tình yêu vì Tổ quốc non sông

Biển đông gọi ...giữ biên cương đất nước.

 

Độc lập, hòa bình tương lai phía trước

Con lạc cháu hồng tiếp bước cha ông

Đất nước từ biên giới tới Biển Đông

Quyết gìn giữ  không rời từng mét nước.

 

Chẳng kẻ tham lam nào hòng chiếm được

Đất và nước ngàn đời Tổ quốc thiêng liêng

Biển Đông gọi... triệu triệu người đứng lên

Đất và nước là hồn thiêng sông núi.

 

Trường sa, Hoàng sa... biển Đông đang gọi

Giữ biển bình yên cho tầu cá khơi xa...

 

5/6/2011

Quốc Lập


Nguồn tin: BBT


Các tin khác:
Xem tin theo ngày: